Vklass

Under sommarlovet 2018 får alla ungdomar i länet resa gratis med Dalatrafik, behåll ditt busskort!

Tisdag 8 maj 2018, Västerbergslagens utbildningsförbund

Hur får man kortet? För ungdomar som har befintligt skolkort kommer sommarlovsperioden att laddas på automatiskt på skolkortet. Har du sedan tidigare ett skolkort sparar du den för att använda igen när skolan startar till hösten. Ungdomar som inte har skolkort kommer att få Dalatrafiks ordinarie Resekort laddat med sommarlovsperioden hemskickat.

För de ungdomar som inte kan få ett färdbevis på ovan nämnda sätt kommer det finnas möjlighet att ansöka om Resekort laddat med sommarlovsperiod via Dalatrafiks hemsida. Det gäller för: *ungdomar som är nyinflyttade till Dalarna *ungdomar med skyddad identitet *ungdomar som är asylsökande Ansökan kan ske fram till den 30/6 2018. Giltighet: Resekort och skolkort laddat med sommarlovsperiod kommer att vara giltigt 2018-06-18 – 2018-08-10. Korten gäller på Dalatrafiks bussar samt på Tåg i Bergslagens tåg (ej SJ, Tågab eller Dalabanans tåg) dygnet runt under både vardagar och helger. Resekort laddat med sommarlovsperioden är försedda med namn på innehavaren. Resekortet är personligt och går inte att överlåta till annan person Tappa - bort – garanti Resekort laddat med sommarlovsperioden samt sommarlovsperiod på skolkort omfattas inte av någon form av tappa - bort - garanti. Skolkort som tappats bort under sommaren Det går inte att få ett nytt skolkort under sommarlovet. Eleven som tappat bort sitt skolkort får vända sig till personal på skolan första dagen på det nya läsåret. Trasiga Resekort med sommarlovsperiod Dalatrafiks skolkortsadministration kontaktas via mail för utbyte av trasigt kort. Det trasiga kortet spärras i och nytt kort skickas hem till elev. Personligt färdbevis Endast berättigade elever har möjlighet att resa med Resekort med sommarlovsperiod. Färdbeviset är personligt och ex. medföljande syskon har inte möjlighet att resa på samma färdbevis. Resekortet får heller inte lånas ut. Mer info på: http://www.dalatrafik.se/sv/skola/fria-sommarlovsresor/ Mvh Jasmina Brosset Skolskjutshandläggare.